izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publikāciju statistika par 2013. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika - ikgadējie dati

PDF fails Kopējais publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītās līgumcenas 2012.gadā (dati uz 14.01.2013.)
PDF fails Kopējais rezultātu paziņojumu skaits un publikācijās norādītās līgumcenas pēc iepirkuma veida 2012.gadā (dati uz 14.01.2013.)

Publisko iepirkumu likums

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni (dati uz 21.01.2014.):
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 4. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 4. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena iepirkumu procedūrām pēc iepirkumu veida (2013. gada 4. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem pēc piemērotā iepirkumu veida (2013. gada 4. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 4. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums iepirkumu procedūrām pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 4. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums 8.1 panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 4. ceturksni)
Excel datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni (dati uz 18.10.2013.):

Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena iepirkumu procedūrām pēc iepirkumu veida (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem pēc piemērotā iepirkumu veida (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 3. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums iepirkumu procedūrām pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 3. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums 8.1 panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 3. ceturksni)
Excel datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni (dati uz 15.07.2013.):

Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena iepirkumu procedūrām pēc iepirkumu veida (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem pēc piemērotā iepirkumu veida (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 2. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums iepirkumu procedūrām pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 2. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums 8.1 panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 2. ceturksni)
Excel datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni (dati uz 15.04.2013.):

Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena iepirkumu procedūrām pēc iepirkumu veida (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena 8.1 panta kārtībā veiktiem iepirkumiem pēc piemērotā iepirkumu veida (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums iepirkumu procedūrām pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums 8.1 panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem pēc iepirkuma veida (attiecībā pret 2012. gada 1. ceturksni)
Excel datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni (dati uz 21.01.2014.):

Acrobat Reader datne

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 4. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 4. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2013. gada 4. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 4. ceturksni)
Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni (dati uz 18.10.2013.):

Acrobat Reader datne

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 3. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 3. ceturksni)
Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni (dati uz 15.07.2013.):

Acrobat Reader datne

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 2. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 2. ceturksni)
Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni (dati uz 15.04.2013.):
Acrobat Reader datne

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 1. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītā līgumcena pēc iepirkumu veida (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni (dati uz 21.01.2014.):

Acrobat Reader datne

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 4. ceturksnis)

Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni (dati uz 18.10.2013.):
Acrobat Reader datne

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 3. ceturksnis)

Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni (dati uz 15.07.2013.):

Acrobat Reader datne

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 2. ceturksnis)

Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni (dati uz 15.04.2013.):

Acrobat Reader datne

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 1. ceturksnis)

Acrobat Reader datne

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni

Ministru kabineta noteikumi Nr.65 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni (dati uz 21.01.2014.):

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 4. ceturksnī)

Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.299 kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2012. gada 4. ceturksni
Acrobat Reader datne Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni (dati uz 18.10.2013.):

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 3. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 3. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 3. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni (dati uz 15.07.2013.):

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 2. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 2. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 2. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni (dati uz 15.04.2013.):

Acrobat Reader datne

Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 1. ceturksnis)

Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu un līgumcenu dinamika pa mēnešiem (2013. gada 1. ceturksnis)
Acrobat Reader datne Ministru kabineta noteikumu Nr.65 kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums (attiecībā pret 2012. gada 1. ceturksni)
Acrobat Reader datne Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni
UZ AUGŠU