Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

E-pakalpojums IUB tīmekļvietnē

Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010

Pakalpojuma saņemšana

E-pakalpojums IUB tīmekļvietnē

Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē bez maksas ir pieejama plaša informācija par publiskajiem iepirkumiem – paziņojumi par apspriedēm ar tirgus dalībniekiem, iepirkumu un iepirkuma procedūru uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, grozījumiem līguma darbības laikā, iesniegumi par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās, uzaicinājumi uz iesniegumu izskatīšanas sēdēm, iesniegumu izskatīšanas sēdēs pieņemtie lēmumi, skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu, vadlīnijas iepirkumu rīkošanā, statistikas dati, aktualitātes, kā arī informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja rīkotajiem semināriem un cita ar iepirkumiem saistīta informācija.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Informācija par iepirkumiem brīvi pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Informācija par iepirkumiem brīvi pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē bez maksas ir pieejama plaša informācija par publiskajiem iepirkumiem:

 • paziņojumi par iepirkumu un iepirkuma procedūru uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, grozījumiem līguma darbības laikā, iesniegumi par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās (info.iub.gov.lv/lv/) ,
 • uzaicinājumi uz iesniegumu izskatīšanas sēdēm, iesniegumu izskatīšanas sēdēs pieņemtie lēmumi (www.iub.gov.lv/lv/sudzibas) ,
 • skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu, vadlīnijas iepirkumu rīkošanā (www.iub.gov.lv/lv/metodika) ,
 • statistikas dati (www.iub.gov.lv/lv/statistika),
 • aktualitātes, kā arī informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja rīkotajiem semināriem un cita ar iepirkumiem saistīta informācija. (www.iub.gov.lv/lv/jaunumi)

Saņemt pakalpojumu