Cena
Bezmaksas
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē bez maksas ir pieejama plaša informācija par publiskajiem iepirkumiem – paziņojumi par iepirkumu un iepirkuma procedūru uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, grozījumiem līguma darbības laikā, iesniegumi par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās, uzaicinājumi uz iesniegumu izskatīšanas sēdēm, iesniegumu izskatīšanas sēdēs pieņemtie lēmumi, skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu, vadlīnijas iepirkumu rīkošanā, statistikas dati, aktualitātes, kā arī informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja rīkotajiem semināriem un cita ar iepirkumiem saistīta informācija.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana elektroniski Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana elektroniski Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē bez maksas ir pieejama plaša informācija par publiskajiem iepirkumiem:

 • paziņojumi par iepirkumu un iepirkuma procedūru uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, grozījumiem līguma darbības laikā, iesniegumi par pārkāpumiem iepirkuma procedūrās (info.iub.gov.lv/lv/) ,
 • uzaicinājumi uz iesniegumu izskatīšanas sēdēm, iesniegumu izskatīšanas sēdēs pieņemtie lēmumi (www.iub.gov.lv/lv/sudzibas) ,
 • skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu, vadlīnijas iepirkumu rīkošanā (www.iub.gov.lv/lv/metodika) ,
 • statistikas dati (www.iub.gov.lv/lv/statistika),
 • aktualitātes, kā arī informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja rīkotajiem semināriem un cita ar iepirkumiem saistīta informācija. (www.iub.gov.lv/lv/jaunumi)

Saņemt pakalpojumu