izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

MK noteikumi Nr. 104

 Kur vērsties, lai uzzinātu atbildi uz man interesējošo jautājumu par Publikāciju vadības sistēmu un iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu?

Informācija par to, kā Publikāciju vadības sistēmā reģistrēt finansējuma saņēmēja pārstāvi, mainīt paroli vai par citiem ar sistēmas darbību saistītiem jautājumiem, ir pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Pamācības” vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālr. 67326690, 67326707.

Informācija par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu ir pieejama, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv, vai zvanot pa tālr. 67326710, 67509727.

Lietotāju atbalsts tiek nodrošināts rakstveidā vai telefoniski Iepirkumu uzraudzības biroja darba laikā.

Par finansējuma saņēmēju tiesību aktu piemērošanas skaidrošanu lūdzam sazināties ar:

- Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļu (http://fm.gov.lv/lv/kontakti/kontakti/),

- Lauku atbalsta dienestu (http://lad.gov.lv/lv/ vai 67095000) vai

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (http://liaa.gov.lv/lv/klientu-apakalposana vai 67039499).

 

 

Kā veidot Publikāciju vadības sistēmas paroli?

Publikāciju vadības sistēmas lietotāja paroles garums nav mazāks par deviņiem simboliem un satur vismaz vienu lielo latīņu alfabēta burtu (A-Z), mazo latīņu alfabēta burtu (a-z), ciparu (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) un speciālu simbolu (- = [ ] / \ ; ‘ ! , . < > : “ { } | ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ).

Katram lietotājam parole ir obligāti jāmaina ne vēlāk kā pēc 90 dienām, taču paroli aizliegts pašrocīgi mainīt biežāk nekā divas reizes 24 stundu laikā.

Lietotāja parole jāizvēlas tā, lai tā nesakristu ne ar vienu no piecām iepriekšējām sistēmas lietotāja parolēm.

 

 

Kā mainīt finansējuma saņēmēja reģistrācijas informāciju Publikāciju vadības sistēmā?

Finansējuma saņēmēja veidu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (ja tāds ir norādīts) un elektroniskā pasta adresi lietotājs nevar mainīt (nepieciešamības gadījumā pamatojums informācijas maiņai jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv). Citu reģistrācijas laikā norādīto informāciju var labot sadaļā „Finansējuma saņēmējs”.

 

 

Kā atjaunot Publikāciju vadības sistēmas lietotāja paroli?

Lai atjaunotu paroli, lūdzu, izmantojiet paroles atjaunošanas funkciju, kas pieejama Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Autorizēties”.

Jaunā parole tiks nosūtīta uz lietotāja profilā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Lūdzu, pārbaudiet arī sava elektroniskā pasta SPAM/mēstuļu mapi, jo nereti elektroniskā pasta serveris šos ziņojumus uzskata par mēstulēm.

 

 

Kā pārtraukt darbību Publikāciju vadības sistēmā?

Ja finansējuma saņēmējs vēlas pārtraukt darbību Publikāciju vadības sistēmā un visas tā profilā uzsāktās iepirkuma procedūras ir pabeigtas, sadaļā „Finansējuma saņēmējs” ir iespējams dzēst finansējuma saņēmēja profilu (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētie iepirkumu paziņojumi NETIEK dzēsti). Uzmanību! Pēc dzēšanas finansējuma saņēmējam vairs nebūs iespējams izveidot paziņojumus par šajā profilā publicētajām iepirkuma procedūrām.

 

 

Kā aizpildīt rezultātu paziņojumu, ja iepirkums dalīts daļās?

Ja finansējuma saņēmēja rīkotais iepirkums ir bijis dalīts daļās, tad par katrā daļā pieņemto lēmumu un izvēlēto uzvarētāju aizpilda atsevišķu paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem, laukā „Cita informācija” norādot attiecīgās daļas nosaukumu, daļas numuru vai citu būtisku informāciju.

 

 

Kā mainīt finansējuma saņēmēja pārstāvja informāciju?

Finansējuma saņēmējam sadaļā „Finansējuma saņēmējs” jāizdzēš pārstāvja vārds, uzvārds (vai nosaukums) un elektroniskā pasta adrese un jāsaglabā izmaiņas – attiecīgajam pārstāvim vairs nebūs pieejas finansējuma saņēmēja paziņojumiem. Lai norādītu cita pārstāvja informāciju, ievadiet vārdu, uzvārdu (vai nosaukumu) un elektroniskā pasta adresi un saglabājiet izmaiņas. Uz jaunā pārstāvja elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīta parole darbam Publikāciju vadības sistēmā vai tiks nodrošināta pieeja attiecīgā finansējuma saņēmēja paziņojumiem (ja pārstāvis jau iepriekš ir strādājis Publikāciju vadības sistēmā). 

 

Ievietots: 19.11.2017.  Aktualizēts: 21.12.2017.

UZ AUGŠU