Informācija Skaidrojums

Aicinām noskatīties videolekciju, kurā īsi un koncentrēti apskatītas šādas tēmas:

  • Apspriede ar piegādātāju,
  • Iepriekšējais informatīvais paziņojums.

Videolekcijā salīdzināts normatīvā regulējuma mērķis, kopīgās un atšķirīgās iezīmes. Tāpat atbildēti vairāki top jautājumi.