Jaunumi Skaidrojumi

Eiropas Komisija publicējusi paziņojumu “Sociāls iepirkums — rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos”, kuras mērķis ir sekmēt publiskā iepirkuma veicēju izpratni par Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma (SAPI) potenciālajiem ieguvumiem un praktiski izskaidrot Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma sniegtās iespējas. Sagatavojot šo rokasgrāmatu, Komisija daudz apspriedās ar publiskā iepirkuma veicējiem, lai apzinātu labo praksi un piemērus, ko ir iespējams sasniegt.

Komisijas paziņojums “Sociāls iepirkums — rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos (2. izdevums)

Pašreizējā Covid-19 pandēmija, visticamāk, ietekmēs nodarbinātību, palielinās nevienlīdzību, pasliktinās darba ņēmēju nestabilitāti un darba apstākļus visā pasaulē, radīs papildu spiedienu uz noteiktu personalizētu pakalpojumu sniegšanu un ietekmēs mazākus uzņēmumus. Eiropas Savienības dalībvalstīm savās atveseļošanas stratēģijās būs jāuzlabo sociālā iekļaušana un taisnīgums, izmantojot izglītību un prasmes, nodarbinātību un sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī jānodrošina, lai zaļā un digitālā pārkārtošanās radītu darbvietas, ilgtspējīgu izaugsmi un sociālekonomisko noturību. Sociāli atbildīga iepirkuma prakse ir spēcīgs instruments Eiropas Savienības valstu pārvaldes iestāžu instrumentu klāstā šo mērķu sasniegšanai.

Rokasgrāmatā aplūkota ne tikai pati konkursa procedūra, bet visi iepirkuma procesa aspekti. Tajā izklāstīts, kā sociālos apsvērumus var ieviest visā procesā, un sniegti daudzi piemēri no publiskā iepirkuma veicēju prakses visā Eiropas Savienībā.