Informācija Jaunumi
Rādītāji par iespējamiem publisko iepirkumu riskiem - Sarkanie karodziņi

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – Birojs) izveidojis informācijas atlases rīku “Sarkanie karodziņi”. Rīka galvenais uzdevums ir vizuāli norādīt uz iespējamiem publisko iepirkumu riskiem pie Biroja tīmekļvietnē publicētajiem paziņojumiem gadījumos, kad ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar vienu dalībnieku, veikta paātrināta procedūra vai procedūra bez iepriekšējās publikācijas, ir saņemts mazs piedāvājumu skaits, noslēgta liela līgumcena, nav elektroniskas piedāvājumu iesniegšanas, ir publicēti vairāk kā trīs grozījumu paziņojumi, veiktas izmaiņas līgumā vai paredzēts garš līguma darbības termiņš. Plašāka informācija par katru karodziņu ir pieejama Biroja tīmekļvietnes sadaļā “Sarkanie karodziņi”, bet karodziņu kopsavilkums – publikāciju datu vizualizācijas rīka sadaļā “Iepirkumu veicēju profili”. Nākotnē risku saraksts varētu tikt papildināts, tāpēc aicinām iesaistīties un izteikt priekšlikumus, nosūtot tos uz pasts@iub.gov.lv.

“Sarkano karodziņu” ieviešanas mērķis ir uzlabot iepirkumu rīkošanas praksi Latvijā, vēršot pasūtītāju un sabiedrības uzmanību uz to, kādi riski iepirkumā ir bijuši, lai apsvērtu, kādi būtu iespējamie uzlabojumi, lai nevēlami riski neiestātos turpmāk nākotnē organizētajos iepirkumos.

Svarīgi iezīmēt, ka “Sarkano karodziņu” atzīmei pie publicētajiem paziņojumiem ir informatīva nozīme, kas norāda uz iespējamiem publisko iepirkumu riskiem, par kuriem informējot pasūtītājus, nākotnes mērķis ir skaidrot un izglītot, veicinot iepirkumu veicēju izpratnes attīstību, bet ne pārtraukt vai kā citādi ietekmēt attiecīgā iepirkuma, pie kura norādīts “Sarkanais karodziņš” norisi.