Covid-19 Jaunumi

Attiecas uz ārkārtējo situāciju no 2020.gada 12.marta līdz 9.jūnijam.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punktu vai 42. panta pirmās daļas 2. punktu kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja tam minētajā regulējumā noteiktajā kārtībā ir konstatēts nodokļu parāds.

Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā noteikti ierobežojumi, kuri ietekmēs arī uzņēmējdarbību un atstās negatīvu iespaidu uz valsts ekonomiku, šo seku mazināšanai 2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Minētā likuma 3. pants noteic īpašu regulējumu attiecībā uz krīzes skarto nozaru, kuras noteiks Ministru kabinets, nodokļu maksātāju tiesībām pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Savukārt saskaņā ar minētā panta ceturto daļu, ja nodokļu maksātājam šajā pantā noteiktajā kārtībā ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, informācija par nodokļu maksātāju netiek iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē.

Minētā likuma 4. pantā noteikts, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Ņemot vērā minēto regulējumu, Birojs paskaidro, ka tad, ja attiecīgi Valsts ieņēmumu dienests vai konkrētā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu uzņēmumam un normatīvo aktu izpratnē nodokļu parāds nav konstatējams, nav pamata uzņēmuma izslēgšanai no dalības iepirkumā.

Birojs aicina sekot izmaiņām vai sazināties ar kompetentajām iestādēm uzņēmējdarbības un nodokļu administrēšanas jomā, kuru normu skaidrošana nav Biroja kompetencē.