Jaunumi Skaidrojums

Lai palīdzētu iepirkumu veicējiem izprast, kādos gadījumos nepieciešamās preces, pakalpojumus vai būvdarbus jāskaita kopā vienā iepirkumā, nepieciešamības gadījumā izdalot daļas, Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru apkopoja visbiežāk uzdotos jautājumus un populārākos iepirkumu priekšmetus un ar praktiskiem piemēriem problēmsituācijās sniedz skaidrojumu par iepirkumu plānošanu.

Vienlaikus pasūtītāji var izmantot kontroljautājumus, lai izvairītos no iepirkumu nepamatotas sadalīšanas, un veikt pašpārbaudes testu. Kontroljautājumus un saiti uz testu atradīsies pie skaidrojuma.