Informācija Jaunumi

Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis un tīmekļvietnes sadaļā "Skaidrojumi un ieteikumi" ievietojis skaidrojumu par paredzamās līgumcenas noteikšanu, kā arī izveidojis jaunu e-mācību kursu iepirkumu veicējiem par iepirkumu plānošanu.

Iepirkuma plānošana ir viens no vissvarīgākajiem posmiem veiksmīga iepirkuma mērķa sasniegšanai un viens no plānošanas galvenajiem uzdevumiem ir arī novērst iepirkumu nepamatotu sadalīšanu.

Tāpēc aicinām rūpīgi iepazīties ar šiem materiāliem, pievēršot īpašu uzmanību tam, ka:

  • šaubu gadījumā par izvēlētās paredzamās līgumcenas noteikšanas metodes pareizību piemērojama iepirkuma procedūra, kas atbilst augstākajai paredzamajai līgumcenai; 
  • jāplāno pasūtītāja vajadzības kopumā, nenodalot finansējuma avotu (jāsummē visas pasūtītāja līdzīgās vajadzības - gan tās, kas tiek apmaksātas no dažādu projektu finansējuma, gan tās, kas tiek apmaksātas no pasūtītāja budžeta finansējuma);
  • jāplāno vajadzības pasūtītāja līmenī kopumā, nevis atsevišķu struktūrvienību līmenī;
  • nosakot līguma vērtību, ņem vērā kopējo samaksu par līguma izpildi, ieskaitot jebkādas nākotnes opcijas līguma izpildē un jebkurus līguma papildinājumus.

 

PODKĀSTS: Publiskā iepirkuma aktualitātes #3: Būtiskākie aspekti un riski iepirkuma plānošanā

Viens no būtiskākajiem publisko iepirkumu pārkāpumiem ir neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle vai publisko iepirkumu regulējuma nepiemērošana vispār. Kā vienu no galvenajiem iemesliem var minēt nepareizu iepirkuma plānošanu, kā rezultātā var tikt nepareizi noteikta paredzamā līgumcena un kas savukārt var novest pie iepirkuma nepamatotas sadalīšanas.

Iepirkumu uzraudzības birojs · Būtiskākie aspekti un riski iepirkuma plānošanā