IUB tīmekļvietnes sadaļa BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMI papildināta ar vairākiem būvniecības jomas materiāliem, ko pasūtītāji var ņemt vērā iepirkumu veikšanā. 

 

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība veica pētījumu par nodrošinājumiem publiskajos būvdarbu iepirkumos, kurā secināts, ka prasītie nodrošinājumi ir nesamērīgi pret nodrošinātajiem riskiem un reālajām izmaksām, kas rodas, novēršot garantijas laika defektus. Arī Latvijas Būvniecības padome aicina pasūtītājus rūpīgi izvērtēt būvobjektu iepirkuma līgumos paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu apmēru, veidu un līdzekļus, šādā veidā veicinot kopējo būvdarbu izmaksu samazinājumu.

 

- 2019.gada 28.martā notika Latvijas Būvuzņēmēju partnerības (LBP) organizētā konference “Būvniecības izmaksas: prakse un rekomendācijas”, kurā finanšu eksperti un valsts institūciju pārstāvji skaidroja, ar kādu izmaksu pieaugumu jārēķinās nākotnē, kā arī piedāvāja noderīgus instrumentus veiksmīgai būvniecības iepirkumu norisei.

 

- Latvijas būvkonstrukciju projektētāju asociācija (LBPA) pasūtītājiem iesaka formulēt darba uzdevumu projektēšanai, kā arī izvērtēt izpildes kvalitāti saskaņā ar standartiem LVS EN 16310 un LVS 1046.

 

- Latvijas Logu un Durvju Ražotāju asociācija (LLDRA) ir izstrādājusi prasības un rekomendācijas logiem un durvīm, kas ļaus kvalitatīvāk veikt logu un durvju izvēli.