Informācija Skaidrojums

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētā pēdējā laika svarīgākā informācija un aktualizētie skaidrojumi.  

Noderīga informācija

Aktualizētie skaidrojumi un biežākie jautājumi

Papildus atgādinām par tīmekļvietnē publicēto vebināru “Iepirkuma līguma grozījumi: biežāk uzdotie jautājumi” Ierakstu, kur apskatīti biežākie prakses jautājumi par grozījumu veikšanu publiskā iepirkuma līgumā.  

Vebinārs