Apstiprināts: 24.09.2020.

Inovatīva vai sociāla iepirkuma norādes atzīmēšanu paziņojumos

Lai palīdzētu pasūtītājam saprast, vai iepirkumā iekļautās kandidātu vai pretendentu atlases prasības, tehniskā specifikācija, piedāvājumu vērtēšanas kritēriji vai līguma izpildes noteikumi ir tādi, ka Publikāciju vadības sistēmā (PVS) sagatavotajos iepirkumu paziņojumos būtu liekama atzīme “” par sociālo vai inovatīvo kritēriju iekļaušanu iepirkumā, un mudinātu pasūtītājus paziņojumos norādīt atzīmes par šāda stratēģiska iepirkuma veikšanu, IUB 2020.gada 18.septembrī ir papildinājis PVS attiecīgās sadaļas ar uzvedinošiem jautājumiem. Jautājumi redzami tikai PVS lietotājiem, aizpildot paziņojumus.

Ja tiek veikta inovāciju partnerības procedūra, PVS automātiski pievieno pazīmi par inovatīvu risinājumu iepirkumu.

PVS aizpildāmie paziņojumi papildināti ar šādiem jautājumiem.

Ekrānšāviņš no Publikāciju vadības sistēmas, kur redzams, kādi lauki jāaizpilda, ja iepirkumā piemēro sociālās prasības vai iegādājas inovatīvus risinājumus

Regulējums un paziņojums:

 • Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma

  • paziņojums par līgumu
  • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
  • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
 • Publiskās un privātās partnerības likuma

  • paziņojums par koncesiju
  • paziņojums par koncesijas piešķiršanu
  • brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem
Paziņojuma lauks Uzvedinošais jautājums
“Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar sociāliem aspektiem” Vai šī iepirkuma vērtēšanas kritēriju skaitā ir iekļauti ar sociālo atbildību saitīti kritēriji, piemēram, tiks vērtēts līguma izpildē iesaistīto jauniešu, bezdarbnieku vai invalīdu skaits?
“Tiek piemēroti kritēriji, kas saistīti ar inovatīviem risinājumiem” Vai saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai  paredzēts vērtēt arī ar inovāciju saistītus kritērijus (t.sk. arī ar vides vai sociālo inovāciju saistītus, piemēram, videi draudzīgāka prece vai uzlabots, mūsdienīgs sociālais pakalpojums)?

Ekrānšāviņš no Publikāciju vadības sistēmas, kur redzams, kādi lauki jāaizpilda, ja ir ļauts iesniegt piedāvājuma variantus

Regulējums un paziņojums

 • Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma paziņojums par līgumu

 • Publisko iepirkumu likuma iepriekšējais informatīvais paziņojums

 • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likuma periodisks informatīvs paziņojums

Paziņojuma lauks Uzvedinošais jautājums
Var iesniegt piedāvājumu variantus” Vai iepirkumā tiek pieļauta piedāvājuma varianta iesniegšana, kurā tiek piedāvāts citāds risinājums – efektīvāks, ilgtspējīgāks, izdevīgāks?

Ekrānšāviņš no Publikāciju vadības sistēmas, kur redzams, kādi lauki jāaizpilda, ja iepirkumā iekļautas vides aizsardzības prasības, prasības attiecībā uz sociālo atbildību vai prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Regulējums un paziņojums

 • Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma

  • paziņojums par līgumu
  • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
  • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
  • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
  • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
  • paziņojums par metu konkursu
  • paziņojums par metu konkursa rezultātiem
  • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojums par līgumu
  • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
 • Publisko iepirkumu likuma

  • paziņojums par plānoto līgumu
  • informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
 • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma

  • periodisks informatīvs paziņojums
  • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-periodisks informatīvs paziņojums
 • Publiskās un privātās partnerības likuma

  • paziņojums par koncesiju
  • paziņojums par koncesijas piešķiršanu
  • paziņojums par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem
  • iepriekšējs informatīvs paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (tikai teksts pie zaļā iepirkuma prasību lauka)
Paziņojuma lauks Uzvedinošais jautājums
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības” Ja iepirkumā nav jāizmanto kāds no Ministru Kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem, vai pasūtītājs nav izvēlējies piemērot kādu no 2. pielikumā minētajiem kritērijiem, vai iepirkumā ir izmantots kāds cits ar vides aizsardzības prasībām saistīts kritērijs?
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību” Vai sociālās atbildības aspekti ir iekļauti tehniskajās specifikācijās (piemēram, prasības par vides pieejamību invalīdiem, par darba apstākļu nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām, preces ar FairTrade marķējumu) vai līguma izpildes noteikumos (piemēram, prasības drošai darba videi, prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem u. tml.)?)
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi” Vai tehniskās specifikācijas ir izteiktas kā funkcionālas prasības ar mērķi iegādāties jaunākajām attiecīgās nozares tendencēm atbilstošus pakalpojumus, preces vai būvdarbus?)

 


© Iepirkumu uzraudzības birojs | 2020