Vispārēja informācija par publisko partneru vai to pārstāvju publicētajiem paziņojumiem un kopējo līgumcenu, to skaitu pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa, kā arī Eiropas Savienības fondu finansējuma un vides aizsardzības prasību piemērošanu.

Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

Laikrinda Metadati 17.07.2020.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika