izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais(-ā) referents(-e)

   Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

 

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz:

 

Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā (-ās) referenta (-es) amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku) – amats klasificēts 35. saimē, II līmenī, 9.mēnešalgu grupā.

 

Tiesību aktu piemērošanas departamenta darbība saistīta ar metodiskā atbalsta sniegšanu pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, nodrošinot konsultācijas, vadlīniju un ieteikumu izstrādāšanu, mācību organizēšanu, kā arī ar priekšlikumu izstrādāšanu un saskaņošanu politikas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādei publisko iepirkumu jomā.

 

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

 • sniegt metodisko palīdzību un konsultācijas pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, pretendentiem, kandidātiem publisko iepirkumu jomā;
 • gatavot atbildes uz pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, pretendentu, kandidātu u.c. ieinteresēto personu vēstulēm un e-pastiem par ar publiskajiem iepirkumiem saistītiem jautājumiem;
 • sniegt metodisku atbalstu Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – Birojs) darbiniekiem iepirkumu veikšanā un veikt Biroja iepirkumus atbilstoši Biroja iepirkumu veikšanas kārtībā noteiktajam.

 

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnē;
 • prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • labas komunikācijas prasmes, orientācija uz attīstību un spēja plānot un organizēt;
 • darba pieredze saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un izpratne par publisko iepirkumu tiesisko regulējumu tiks uzskatītas par priekšrocību.

 

Mēs piedāvājam:

 • iegūt zināšanas un profesionālo pilnveidi publisko iepirkumu jomā;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu;
 • mēnešalgu no 835 līdz 1100 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Piesakoties konkursā, Tev jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 • dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
 • pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2019. gada 28.oktobrim uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv vai pa faksu: 67326720. Tālrunis uzziņām 67326702.

 

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Iepirkumu uzraudzības birojs, kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.

UZ AUGŠU