izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

Aktualizēts 28.01.2020 Metadati

 

  Pārskata periods Dati 2018. gada attiecīgā perioda dati Īpatsvars (%)
Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN)  Rezultātu paziņo-jumu skaits Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) 
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
Pavisam kopā 2019 38 66,082,000 30 94,070,059 26.7 -29.8
t.sk.               
virs ES līgumcenu sliekšņa* 2019 17 42,413,481 12 82,584,122 41.7 -48.6
t.sk.               
Būvdarbi 2019 2 10,457,964 1 12,650,000 100.0 -17.3
Piegāde 2019 10 25,718,653 8 25,649,439 25.0 0.3
Pakalpojumi 2019 5 6,236,864 3 44,284,683 66.7 -85.9
zem ES līgumcenu sliekšņa** 2019 21 23,668,519 18 11,485,937 16.7 106.1
t.sk.               
Būvdarbi 2019 9 21,860,656 4 8,439,252 125.0 159.0
Piegāde 2019 4 276,986 12 2,926,776 -66.7 -90.5
Pakalpojumi 2019 8 1,530,877 2 119,909 300.0 1176.7
Saistībā ar norādi par ES fondiem 2019 0 0 0 0 0.0 0.0
Kopējais īpatsvars ar norādi par ES fondiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 0.0 0.0 0.0 0.0    
Norāde par centralizētu iepirkumu 2019 14 30,207,737 12 26,287,258 16.7 14.9
t.sk.               
Būvdarbi 2019 0 0 0 0 0.0 0.0
Piegāde 2019 8 24,493,975 11 26,198,949 0.0 0.0
Pakalpojumi 2019 6 5,713,762 1 88,309 500.0 6370.2
Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) 2019 36.8 45.7 40.0 27.9    

 

* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka par to

** iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir mazāka par MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2019.

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2019.

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2019.

ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019. gadā* Metadati Gads 30.01.2020.
ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 10.01.2020.
ADJIL Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana. Metadati Gads 30.01.2020.

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika 

 

UZ AUGŠU