izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Publikāciju statistika par 2018. gadu

Publisko iepirkumu likums

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

PIL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas* Ceturksnis 15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2017.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.

PIL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2019.

PIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2019.

PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida* Ceturksnis 15.01.2018.
16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.

PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2019.

PIL Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem Ceturksnis 15.01.2018.
16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums pēc iepirkuma veida attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL

Publikāciju skaita un līgumcenu dinamika pa mēnešiem

Ceturksnis

15.01.2018

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem Ceturksnis

15.01.2018

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL Publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL

Publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL

Centralizēto iepirkumu skaits un kopējā līgumcena to pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.

PIL

PIL 9.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.

PIL

PIL 9.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.

PIL

PIL 9.panta kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL

 

TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā

 

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos  Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

16.07.2018.

15.10.2018.

Metadati

15.01.2019.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu* Metadati Gads 05.04.2019.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2018.gadā* Metadati Gads 05.04.2019.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2019.
PIL Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām* Metadati Gads 05.04.2019.

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.
SPSIL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2019.

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

16.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2018.

18.04.2018.

Infografika

17.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums pēc iepirkuma veida attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publikāciju skaita un līgumcenu dinamika pa mēnešiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums, kas saistīts ar vides aizsardzības prasībām attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

 

SPSIL

Publicēto rezultātu paziņojumu norādīto līgumcenu, vides prasību un ES fondu līdzfinansējumu attiecību dinamika (%) pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.
SPSIL Iepirkumi, kuru rezultātu publikācijās norādīta beznodokļu vai zemo nodokļu zonu valstiskā piederība* Metadati Gads 08.01.2018.
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2018.gadā* Metadati Gads 05.04.2019.
SPSIL Publikāciju statistikas rādītāji par zaļo publisko iepirkumu* Metadati Gads 05.04.2019.

 

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

15.01.2018.

Infografika

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.
ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2019.

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2019.

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2019.

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

Infografika

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

Infografika

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.
ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2018. gadā* Metadati Gads 05.04.2019.
ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2019

 

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

PPPL  Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

15.10.2018.

PPPL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas* Metadati Ceturksnis 15.01.2019.
PPPL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2019.
PPPL Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu* Gads 30.01.2019.
PPPL Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas* Gads 30.01.2019.

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

 

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

Infografika

MK Nr.104

Pasūtītāju finansēto projektu statistika*

Ceturksnis

15.01.2018.

Infografika

16.04.2018.

Infografika

16.07.2018.

Infografika

15.10.2018.

Infografika

Metadati

15.01.2019.

MK Nr.104

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2018.

MK Nr.104

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2018.

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika 

UZ AUGŠU