izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Paziņojums presei: par pieņemto lēmumu SIA “Sabiedriskais autobuss” un AS “CATA” iesniegumiem par VSIA “Autotransporta direkcija” konkursu

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), izskatot SIA “Sabiedriskais autobuss” un AS “CATA” iesniegumus par VSIA “Autotransporta direkcija” konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id.Nr. AD 2019/7), ir atzinis iesniegumos norādītos iebildumus par nepamatotiem un atstājis spēkā konkursa nolikumā noteiktās prasības.

Saite uz lēmumu.

(1) SIA “Sabiedriskais autobuss” iebilda pret pasūtītāja sniegtās informācijas statusu. IUB konstatēja, ka VSIA “Autotransporta direkcija” ir sniegusi informāciju par faktisko pasažieru skaitu katrā reisā par katru nedēļas dienu, tādējādi visiem pretendentiem ir nodrošināta vienāda informācija par vēsturiskajiem datiem. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, ir jāievēro pasūtītāja noteiktās minimālās prasības autobusu ietilpībai, taču pretendenti var piedāvāt arī lielākas ietilpības autobusus, vadoties no pasūtītāja sniegtās informācijas par faktisko pasažieru skaitu. IUB ieskatā nav pamata uzlikt pasūtītājam pienākumu noteikt sniegto informāciju kā obligāti saistošu pretendentiem, jo informācija attiecas uz vēsturiskajiem datiem, taču pakalpojums līguma izpildē būs jānodrošina atbilstoši reālajai situācijai.

(2) AS “CATA” iebilda pret Pasūtītāja noteiktajām prasībām nolikumā attiecībā uz maršruta zīmēs attēloto burtu minimālo augstumu. IUB konstatēja, ka pasūtītājs pakalpojuma izpildei ir noteicis prasības, palielinot maršruta zīmē attēloto burtu un ciparu lielumu. Lai gan attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos ir noteikts mazāks burtu un ciparu minimālais augstums, tomēr normatīvais regulējums neaizliedz pasūtītājam noteikt prasības, kas pārsniedz minimālās, ja tās ir pamatotas ar uzlabojumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitātē un pieejamībā. Minētās prasības vienādi attiecas uz visiem pretendentiem.

 

Samanta Krieva

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67326793; 27300818

E-pasts: samanta.krieva@iub.gov.lv

 

 

UZ AUGŠU