izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

No 01.01.2020. pazeminātas ES līgumcenu robežvērtības

Eiropas Komisija reizi divos gados pārskata līgumcenu robežvērtības. Regulas par publisko iepirkumu Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežvērtībām pieņemtas un publicētas Eiropas Oficiālajā vēstnesī 2019.gada 31.oktobrī. Regulas stājas spēkā un ir piemērojamas no 2020.gada 1.janvāra.

Līdz ar jauno līgumcenu sliekšņu stāšanos spēkā tiks veikti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām” un Ministru kabineta noteikumos Nr.937 „Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā

ES līgucenu sliekšņi PIL SPSIL

ES līgumcenu sliekšņi ADJIL PPPL

Ministru kabineta noteikumi:

Eiropas Komisijas regulas:

 

 

 

 

 

UZ AUGŠU