Informācija Jaunumi
Skaidrojums "Iepirkumi saistībā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu"

Iepirkumu uzraudzības birojs izstrādājis skaidrojumu par iepirkumiem saistībā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.

Ņemot vērā, ka pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma skar arī publiskā iepirkuma jautājumus, piemēram, iepirkuma komisiju darbību, paziņojumu publicēšanu un noslēgto līgumu izpildi, Iepirkumu uzraudzības birojs piedāvā ar minēto reformu saistīto jautājumu skaidrojumu.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā) noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmā sēde tiek sasaukta 2021. gada 1. jūlijā, un līdz tai esošās republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Savukārt apvienotās pašvaldības uzsāk darbu pēc pašvaldību domes pirmās sēdes. Pašvaldībām apvienojoties, tiek izveidota jauna atvasināta publiska persona – pašvaldība, un tā pārmanto visu apvienoto pašvaldību tiesības un saistības.