Informācija Jaunumi

Pasūtītāji aicināti piedalīties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pilotprojektā par pienācīgu rūpību apģērbu un tekstilizstrādājumu publiskajā iepirkumā. Projekts ilgs no 2021. gada februāra līdz decembrim un tā rezultātā taps pasūtītāju labākās pieredzes apkopojums. Iesaiste projekta aktivitātēs plānota 2-3 stundas mēnesī attālinātu sesiju un aptauju veidā angļu valodā. Pieteikšanās līdz janvāra beigām, rakstot uz e-pastu: Lena.DIESING@oecd.org.

Informācija par projektu.