Informācija Skaidrojumi

Jūlijā aktuālākie jautājumi telefonkonsultācijās bija par dažādiem jautājumiem, kas saitīti ar pagastu un novadu apvienošanos pēc Administratīvi teritoriālās reformas.

Biežāk uzdotie telefonkonsultāciju jautājumi

Aktuālos jautājumus citos mēnešos skatīt tīmekļvietnes Biežāko jautājumu sadaļā 

Tīmekļvietnē publicēts arī skaidrojums, kurā sniegtas atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem: