Informācija Likumdošana

2021.gada 14.septembrī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, ar kuriem pārņem Direktīvas 2019/1161 par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu prasības.

Līdz ar to autotransporta līdzekļu iepirkumos pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem jāparedz “tīrā” autotransporta procents veicamajos iepirkumos.

Ieteikumi rīcībai ir sniegti sagatavotā skaidrojumā: