Jaunumi Seminārs

Trešdien, 7. decembrī, notiks tiešsaistes seminārs  “Aktualitātes publiskajos iepirkumos/Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”, kur Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pulcēs ekspertus, lai informētu par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā.

Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš: “Iepirkumu regulējums nav vienkāršs un Eiropas Savienības tiesībās balstītu konceptu piemērošana prasa augstu kompetenci un izpratni. Augstu novērtējam iespēju kopā Centrālo finanšu un līgumu aģentūru fokusēti uzrunāt ES fondu projektu īstenotājus par šobrīd aktuāliem jautājumiem – izaicinājumiem attiecībā uz iepirkumu paredzamās līgumcenas pareizu noteikšanu un izvairīšanos no iepirkumu nepamatotas sadalīšanas, kā arī kvalifikācijas prasību noteikšanu un vērtēšanu. Uzskatu, ka tieši iepirkumu veicēju izpratne un kompetence ir faktori, kas mazinās kļūdas un neatbilstoši veiktos izdevumus ES fondu apguvē.

CFLA direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos Mārtiņš Brencis“Decembrī uz semināru par ES fondu labo praksi pulcēsim projektu īstenotājus un jomas interesentus jau desmito reizi, taču pirmoreiz to organizējam kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Visa uzmanība šoreiz tiks veltīta iepirkumu tēmai – vienam no atslēgas elementiem veiksmīgai projekta īstenošanai. Kļūdas iepirkumos mēdz maksāt dārgi, tādēļ ieguldītais laiks un darbs kvalitatīva un pamatota iepirkuma organizēšanā atmaksājas raitākā un veiksmīgākā projekta realizācijā”.

Semināru veidos divas daļas - pirmā daļa būs veltīta publisko iepirkumu kvalifikācijas vērtēšanai un iepirkumu sadalīšanas problemātikai. Savukārt otrā daļa pulcēs jomas ekspertus diskusijai un atbildēm uz interesentu uzdotajiem jautājumiem.

Semināru CFLA organizē sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju. Tas tiek rīkots abu iestāžu pastāvīgo informatīvo pasākumu ietvaros – IUB regulārā aktualitāšu izklāsta, kā arī CFLA semināru cikla “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” ietvaros. Tas notiks tiešsaistē  un to varēs vērot CFLA tīmekļvietnē, IUB tīmekļvietnē un CFLA Facebook kontāIUB Facebook kontā.

Datums 7. decembris, 2022
Laiks10.00–14.00
Atrašanās vietaLatvija

Aktualitātes publiskajos iepirkumos// Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Trešdien, 7. decembrī, notiks tiešsaistes seminārs  “Aktualitātes publiskajos iepirkumos/Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā…