Informācija Skaidrojumi

Viens no ieteicamajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem publiskajā iepirkumā ir cenas un kvalitātes attiecība. Proti, tā vietā, lai iepirkuma līguma izpildītāju noteiktu, pamatojoties tikai uz zemāko cenu, cenas un kvalitātes attiecības kritērijs ir vērsts uz labākās ieguldījumam atbilstošās vērtības noskaidrošanu, izsverot par noteiktu cenu iegūstamo paaugstinātas kvalitātes līmeni.

Lai gan cenas un kvalitātes attiecības kritērijs var sniegt papildu ieguvumus līgumslēdzējām iestādēm un, plašākā nozīmē, arī sabiedrībai kopumā, tomēr tā izmatošana, salīdzinājumā ar zemākās cenas kritēriju, ir sarežģītāka. Lai veiksmīgi izmantotu cenas un kvalitātes attiecības kritēriju, ir labi jāpārzina gan konkrētais tirgus, gan tiesiskais regulējums, kā arī ar kritērija piemērošanu, saturu, apraksta detalizācijas pakāpi un vērtēšanas kārtību saistītie jautājumi.

Lai palīdzētu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iepirkumos vairāk izmantot saimnieciskā izdevīguma kritēriju, veikta ārvalstu prakses izpēte cenas un kvalitātes attiecības kritērija izmantošanā.

Skatīt apkopojumu: