Jaunumi

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (EIS), kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (PIL 1.panta 23.punkts).

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) informē, ka to iestāžu, kuras Publikāciju vadības sistēmā (turpmāk – PVS) reģistrētas tikai kā PIL subjekti, galvenā kontaktpunkta laukā „Pircēja profila adrese (URL)” pēc 28.decembra tiks automātiski norādīta saite uz EIS (https://www.eis.gov.lv/). Iestādes, kuras reģistrētas PVS arī kā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti, vai piemēro Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu vai Publiskās un privātās partnerības likumu, izmaiņas var veikt, iesniedzot iesniegumu IUB par iestādes informācijas labojumiem (atbalsts pieejams, rakstot uz atbalsts@iub.gov.lv) vai norādot vajadzīgo pircēja profila adresi attiecīgajā aizpildāmajā paziņojumā.

 

VRAA sagatavotā informācija par izmaiņām iepirkumu norisē un informācijas publicēšanā par iepirkumiem no 2019.gada 1.janvāra

Papildus skatīt arī IUB sagatavoto Skaidrojums par pircēja profilu (atjaunots 23.04.2019.)

 

 

 

Papildināts: 17.12.2018.