Informācija Jaunumi

“Darbinieks nav nieks” kampaņas ietvaros, Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Administratīvo sodu departamenta direktore Dace Ozola stāsta par trauksmes celšanas būtību un iespējām, kas ļauj novērst netaisnības publisko iepirkumu jomā, tādejādi ietekmējot visas sabiedrības labklājību un izaugsmi.

Kopš 2019. gada 1. maija, kad spēkā stājās Trauksmes celšanas likums, IUB kā kompetentajā iestādē saņemti 16 ziņojumi, no kuriem deviņi atzīti par trauksmes cēlēju ziņojumiem un divos gadījumos konstatēts pārkāpums un personas sauktas pie atbildības. IUB Administratīvo sodu departamenta direktore atzīst, ka dažādu pārkāpumu ir daudz vairāk, bet cilvēki neziņo – gan tāpēc, ka trūkst informācijas par trauksmes celšanas mehānismu, gan arī tāpēc, ka iestādes, kas pieļauj negodprātīgu rīcību iepirkumos, visticamāk, nepopularizē trauksmes celšanu savu darbinieku vidū.

Publisko iepirkumu kontekstā visizplatītākais pārkāpums ir iepriekš sarunāti un sadārdzināti iepirkumi, no konkurences izslēdzot pretendentus, kuri varētu piedāvāt saimnieciski izdevīgāku pakalpojumu, piegādi vai būvdarbus. Šādos gadījumos iepirkumā parasti tiek piemērots specifisku prasību kopums, ko var izpildīt tikai viens konkrēts piegādātājs, vai noteikti īpaši vērtēšanas kritēriji.

Lasīt rakstu 

Trauksmes celšana Iepirkumu uzraudzības birojā