Informācija Skaidrojumi
Par nodokļu parādu pārbaudi

Ņemot vērā izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā, kas saistītas ar datu aktualizāciju un nodošanu uz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-izziņu sadaļu, EIS dati par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu nomaksas stāvokli uz konkrētu datumu ir pieejami ar divu darbdienu nobīdi, līdz ar to, piemēram, pieprasot EIS e-izziņu sistēmā datus par šo vai iepriekšējo dienu, e-izziņā tiek sniegta informācija, ka “Izziņu par norādīto datumu nav iespējams sagatavot”.

Ņemot vērā minēto, lai ievērotu Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu par nodokļu parādu pārbaudi uz konkrētiem datumiem, pasūtītājam Elektronisko iepirkumu sistēmā nodokļu pārbaude ir jāveic ar divu darbdienu nobīdi no pārbaudāmā datuma.