Informācija Likumdošana

Valsts ieņēmumu dienests ir veicis izmaiņas datu padošanā uz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-izziņu apakšsistēmu, nodrošinot, ka

nodokļu parādu pārbaudes dienā ir pieejami dati par nodokļu nomaksu uz pēdējo datu aktualizācijas datumu.

Līdz ar to pasūtītājam, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punkta un 42. panta pirmās daļas 2. punkta regulējumu par nodokļu parādu pārbaudi, nav jānogaida divas darbdienas no lēmuma par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet nodokļu parādu situācijas vērtēšanai jāizmanto e-izziņā norādītie dati uz pēdējo datu aktualizēšanas datumu.

Lūdzam skatīt arī skaidrojumu Elektronisko iepirkumu sistēmā