Informācija Jaunumi
Attēlā redzams būvniecības process, attēla mērķis vizuāli paildināt tekstu.

Sadarbībā ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir izstrādāti un publicēti paraugnolikumi pašvaldību vai citu pasūtītāju organizētiem iepirkumiem.

Paraugnolikumu mērķis ir - atvieglot publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldībās vai citās iestādēs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un veicināt efektivitāti un godprātību publiskajos iepirkumos.

Publicētos paraugnolikumus institūcijas var izmantot atklātu procedūru organizēšanai preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumiem. Dokumentos atrodamas arī autoru norādes par konkrētu sadaļu saturu.

Papildu informācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” tīmekļvietnē.