Informācija Jaunumi

Birojs sadarbībā ar Drošības Nozares Kompāniju asociāciju izstrādājis ieteikumus apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšanai, kā mērķis ir sniegt metodisku atbalstu iepirkuma speciālistiem, plānojot un veicot apsardzes pakalpojumu iepirkumus.

Katras nozares iepirkumiem ir sava specifika, ko pasūtītāji ne vienmēr pārzina un ņem vērā. Tādēļ nozaru ieteikumi ir kā ceļa karte iepirkumu veicējiem, kā veiksmīgi novadīt iepirkumu konkrētajā jomā. Arī šajos ieteikumos Drošības nozares kompāniju asociācija ir sniegusi ieteikumus apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšanai no iepirkuma plānošanas līdz iepirkuma līguma sagatavošanai.

Apsardzes pakalpojumu iepirkumu statistika liecina, ka pārsvarā par piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikta zemākā cena. Līdz ar to nereti iepirkumos uzvar apsardzes komersanti, kas samazina piedāvājuma cenu uz pakalpojuma kvalitātes rēķina, ierobežojot iespēju konkurēt par iepirkuma līguma noslēgšanas tiesībām tiem komersantiem, kas godprātīgi darbojas šajā nozarē.

Izstrādāto ieteikumu ievērošana sekmēs efektīva iepirkuma procesa norisi un kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu iegādi.

 

Birojs sadarbojas ar nozaru asociācijām, lai pilnveidotu atsevišķu nozaru iepirkumu kvalitāti un sniegtu pasūtītājiem ieteikumus un skaidrojumus, kā novērst būtiskākās problēmas attiecīgo nozaru iepirkumos.