Jaunumi Skaidrojumi

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums (ADJIL) paredz izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-izziņu sistēmā.

Saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) sniegto informāciju iepirkuma procedūrās, kas rīkotas saskaņā ar ADJIL regulējumu, EIS e-izziņu sistēmā ir iespējams iegūt visu informāciju par izslēgšanas noteikumiem.

Attiecīgi pasūtītājiem vairs nav nepieciešams pieprasīt kandidātiem vai pretendentiem iesniegt apliecinājumus, ka tie neatbilst tiem ADJIL 44.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, par kuriem informāciju sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs).