Jaunumi

Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (ADJIL) , kas stājās spēkā 2017.gada 1.decembrī, paredz izslēgšanas nosacījumu pārbaudi EIS e-izziņu sistēmā.

Saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) sniegto informāciju, iepirkuma procedūrās, kas rīkotas, pamatojoties uz ADJIL regulējumu, EIS e-izziņu sistēmā iespējams iegūt informāciju par izslēgšanas noteikumiem, par kuriem aktuālās ziņas sniedz Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Republikas pašvaldības, bet šobrīd nav iespējams iegūt informāciju par izslēgšanas noteikumiem, par kuriem informācija iegūstama no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra).

Līdz ar to pasūtītājiem būtu jāpieprasa attiecīgi kandidātiem vai pretendentiem iesniegt apliecinājumus, ka tie neatbilst tiem ADJIL 44.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, par kuriem informāciju sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs).