Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un Valsts kanceleju piedāvā Iepirkumu veicēju apmācību programmu, kura bez maksas pieejama Valsts administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmā (VAS MPS). Sīkāk par pieteikšanos un mācību datumiem – Valsts administrācijas skolas tīmekļvietnē. 

Iepirkumu veicēju apmācību programma sastāv no diviem līmeņiem:

  • pamatlīmeņa, kurā 7 kompetencēs ir apgūstami 14 mācību moduļi (katrs sastāv no mācību materiāla un testa);
  • padziļinātā līmeņa, kurā paredzēta aktualitāšu, problēmjautājumu un praktisku nodarbību apgūšana.

Iepirkumu veicējs var izvēlēties, apgūt visus pamatlīmeņa moduļus vai tikai kādu atsevišķu tēmu, kas saskaņā ar kompetenču novērtēšanas matricā secināto, ir pilnveidojama.

Padziļinātā līmeņa mācības primāri ir paredzētas lielo iepirkumu un centralizēto iepirkumu veicējiem, taču tās ir noderīgas arī jebkuram citam iepirkumu veicējam, kas apguvis pamatlīmeņa programmas jautājumus. Lai iepirkumu speciālists varētu pieteikties padziļinātā līmeņa mācībām, ir nepieciešams nokārtot pamatlīmeņa eksāmenu (piesakoties atsevišķi).

Savukārt pēc padziļinātā līmeņa eksāmena nokārtošanas (piesakoties atsevišķi) iepirkumu veicējs iegūst sertifikātu, kas apliecina tā kompetenci publisko iepirkumu jomā, un iespēju piedalīties Ekspertu kluba rīkotajās diskusijās par aktuālajiem iepirkumu jautājumiem, papildu apmācībās, kā arī diskusijās un sarunās ar iepirkumos iesaistītajām institūcijām un iespēju iesaistīties mācību programmas pamatlīmenī vai padziļinātajā līmenī kā lektoram.

Skatīt sīkāk: