Informācija Jaunumi

Iepirkumu uzraudzības birojs kā oficiālās statistikas sagatavotājs par iepirkumiem Latvijā ir izstrādājis vizuālu apkopojumu par Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (turpmāk – ADJIL) kārtībā izsludināto iepirkumu skaitu un kopējo noslēgto līgumu vērtību pēc iepirkumu veida gada griezumā un dinamikā. Vēl sagatavotā apkopojuma ietvaros tika analizēts un vizualizēts vidējais pretendentu skaits un pārsūdzības tendence, kas raksturo sūdzību aktivitāti jeb to, cik daudz iepirkumu Birojā tika apstrīdēti 2019. un 2020. gadā.

Vairāk par Biroja gatavoto statistiku var uzzināt tīmekļvietnes sadaļā “Statistika

Galvenie 2020.gada publikāciju dati.