E-veidlapas Iepirkumu dati Informācija

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka no 2024. gada 1. maija e-veidlapu dati ir brīvi pieejami JSON atvērto datu formātā Biroja atvērto datu servisā open.iub.gov.lv. Atgādinām, ka e-veidlapu dati ir pieejami par periodu, sākot no 2023. gada 25. oktobra, kad Publikāciju vadības sistēmā ieviesa publisko iepirkumu e-veidlapas saskaņā ar Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”), nodrošinot pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, publiskajiem partneriem un to pārstāvjiem iespēju sagatavot e-veidlapas, publicēt tās biroja tīmekļvietnē un nosūtīt publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim. E-veidlapām ir atšķirīga datu struktūra un datu bāze no iepriekšējiem paziņojumiem un to izstrāde balstīta uz atšķirīgām tehnoloģijām. Līdz ar to publisko iepirkumu paziņojumi, kas publicēti Biroja tīmekļvietnē līdz 2023. gada 24. oktobrim, un paziņojumi, kas publicēti saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” un Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, tāpat kā līdz šim būs pieejami XML formātā lejupielādei no atvērto datu FTP servera – ftp://open.iub.gov.lv. Plašāku informāciju par Biroja atvērtajiem datiem var iegūt sadaļā “Atvērtie dati”.

Informējam, ka Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projekta ietvaros cita starpā jau ir nodrošināta e-veidlapu datu pieejamība gan līgumu reģistrā, gan publicēto iepirkumu paziņojumu meklēšanas rezultātu datu eksportā, tai skaitā palielinot lejupielādējamo ierakstu skaitu no 1000 uz 5000 ierakstiem.

Ievērojot to, ka Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projekta izstrādes darbi norisināsies līdz 2025. gada sākumam, Birojs turpina strādāt pie datu kvalitātes uzlabošanas un aicina par neprecizitātēm rakstīt uz e-pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv.

 

ES fondu logo