Informācija Skaidrojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbojas ar nozaru asociācijām, izstrādājot vadlīnijas un ietiekumus, lai iepirkumu veicējiem nodrošinātu papildu informāciju un palīdzību konkrētas nozares iepirkuma veikšanā.

Tīmekļvietnē publicēti atjaunotie Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ieteikumi apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumiem

Ieteikumi ir aktualizēti atbilstoši novērotajām problēmām publiskajos iepirkumos.

  • Vienlaikus ieteikumi papildināti ar jaunu sadaļu Ieteikumi, organizējot apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumus ar apdrošināšanas brokeru starpniecību, kurā skaidrota apdrošināšanas brokera loma un ietekme apdrošināšanas iepirkumu norisē.
  • Kā arī papildināti ar IV sadaļu Ieteikumi iepirkumiem veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ar apakšpunktu  Apdrošinājuma summas (atlīdzības limita) minimālais un maksimālais apmērs, kurā skaidrotas sekas situācijām, kurās pasūtītājs, nosaka pakalpojuma minimālo summu, bet nenosaka maksimālo, kā rezultātā maksimālā summa, ko apdrošinātājs gatavs kompensēt, bieži vien nav reāla un neatbilst tirgū pieejamo pakalpojumu maksimālajiem izcenojumiem, turpretim vērtējumā punkti tomēr tiek piešķirti, ņemot vērā maksimāli piedāvāto apdrošināšanas segumu.