Informācija Skaidrojumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36. panta pirmo daļu, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 8., 31., 68., 108. un 143. punktu pasūtītājam piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem savā pircēja profilā jānodrošina, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi (sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē).

Iepirkuma procedūras dokumentiem jābūt brīvi un tieši pieejamiem pasūtītāja pircēja profilā sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

Dokumentus pircēja profilā var ievietot ātrāk, nekā paziņojums par līgumu publicēts biroja tīmekļvietnē.

  • Sīkāk skatīt arī skaidrojumus: