Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – Birojs) aicina no 2022. gada 23. novembra līdz 2022. gada 2. decembrim aizpildīt elektronisko aptaujas anketu par Biroja apkopoto statistikas datu pieejamību un kvalitāti. 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot un novērtēt, kāds ir lietotāju apmierinātības līmenis ar Biroja tīmekļvietnē pieejamajiem datiem, to daudzumu un kvalitāti – statistikas kopsavilkumi (t.sk. oficiālajā statistikas programmā ietvertie) un infografikas. 

Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā statistiskiem mērķiem. Datu apkopošana un apstrāde garantē Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti. 

Mūs interesē ikviena datu lietotāja personīgais viedoklis, tāpēc viena uzņēmuma/ institūcijas ietvaros viedokļi nav jāsaskaņo. 

Paldies par atsaucību!