Iepirkumu ceļveža sadaļa "Iepirkuma process" īsi un strukturēti izved interesentu cauri iepirkuma norisei. Ar skaidrojumiem un piemēriem sniegtā informācija jāuzskata par informatīvu, kas var atšķirties no reālās situācijas dzīvē.  

1. Vajadzību apzināšana un tirgus izpētes organizēšana

Tēmas: Iepirkuma vajadzības noteikšana; Tirgus izpētes organizēšana un dokumentēšana; Paredzamās līgumcenas noteikšana
Skatīt vairāk

2. Iepirkuma komisija

Tēmas: Interešu konflikta neesības nodrošināšana; Iepirkumu komisijas darba dokumentēšana
Skatīt vairāk

3. Līguma veida noteikšana, procedūras izvēle un dokumentācijas izstrāde

Tēmas: Iepirkuma līguma veida noteikšana; Iepirkuma procedūras izvēle; Iepirkuma dokumentācijas izstrāde
Skatīt vairāk

4. Iepirkuma izsludināšana, informācijas apmaiņa un piedāvājumu saņemšana

Tēmas:Iepirkumu termiņu noteikšana; Iepirkuma informācijas izsludināšana; Saziņa ar pretendentu; Rīcība sūdzību gadījumā; Grozījumi iepirkuma dokumentācijā; Piedāvājumu saņemšana
Skatīt vairāk

5. Atvēršana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Tēmas: Piedāvājumu atvēršana; Vērtēšana; Lēmums un informēšana
Skatīt vairāk

6. Izslēgšanas nosacījumu un sankciju pārbaude

Tēmas: Izslēgšanas nosacījumu un sankciju pārbaude
Skatīt vairāk

7. Līguma, vispārīgās vienošanās noslēgšana un izpilde

Tēmas: Līguma, vispārīgās vienošanās noslēgšana un izpilde
Skatīt vairāk

8. Iepirkuma dokumentācijas uzglabāšana, pieejamība un arhivēšana

Tēmas: Iepirkuma dokumentācijas uzglabāšana, pieejamība un arhivēšana
Skatīt vairāk