Videonovērošanas privātuma politika

Iepirkumu uzraudzības biroja ēkas un telpu videonovērošanas privātuma politika.

1. Pārzinis – Iepirkumu uzraudzības birojs (reģ. Nr. 90001263305), juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālruņa Nr.: +371 22416641, e-pasta adrese: pasts@iub.gov.lvwww.iub.gov.lv.

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e‑pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv.

2. Pārziņa videonovērošanas veikšanas adrese: Iepirkumu uzraudzības biroja telpas un ēkas ārējais perimetrs Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

3. Videonovērošanas veikšanas laiks – Pārziņa telpu un ēkas ārējā perimetra videonovērošana tiek veikta, kad kameru sensori konstatē kustības jebkurā diennakts stundā katru dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no plkst. 00:00 līdz plkst. 24:00.

3. Personas datu apstrādes mērķis, veicot videonovērošanu – nesankcionētas piekļuves Pārziņa telpām ierobežošana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Pārziņa īpašuma un tā rīcībā esošo datu aizsardzību, kā arī personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

4. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

5. Datu subjektu kategorijas – personas, kuras apmeklē Pārziņa telpas (t.sk. Pārziņa darbinieki) Pārziņa noteiktajā darba laikā. Personas, kuras apmeklē Pārziņa telpas (t.sk. Pārziņa darbinieki) ārpus Pārziņa noteiktā darba laika (t.sk. brīvdienas un svētku dienas). Personas, kuras atrodas Pārziņa biroja ēkas tuvumā.

6. Apstrādāto datu kategorijas – personu, kuras ir fiksētas Pārziņa videonovērošanas ierakstos, biometriskie dati, kas atklāj indivīda fiziskās pazīmes (sejas digitālās fotogrāfijas). Indivīda ārējās pazīmes (apģērbs) un uzvedības pazīmes, kas ļauj identificēt konkrētas personas atrašanos Pārziņa telpās un/vai Pārziņa biroja ēkas tuvumā noteiktā laika posmā.

7. Apstrādāto datu saņēmēju kategorijas, kuriem dati ir vai tiks izpausti – pēc pieprasījuma datu subjekts par sevi, Pārziņa atbildīgie darbinieki, tiesībaizsardzības iestādes.

8. Jautājumus par Pārziņa veikto personas datu apstrādi aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Biroja veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.