izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Ziņo par pārkāpumiem iepirkumos!

Aicinām ikvienu personu, kuras rīcībā ir informācija par pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru vai publisko partneru pārstāvju amatpersonu vai darbinieku pieļautajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, kas varētu būt pamats pārkāpumus izdarījušās personas saukt pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.²¹–166.²5 pantam, informēt par šiem pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības biroju, sūtot vēstules uz elektroniskā pasta adresi parkapumi@iub.gov.lv vai izmantojot citus informācijas nodošanas veidus (pa pastu, klātienē).

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, – no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Iepirkumu uzraudzības birojs neizpauž informāciju citām personām par tās personas identitāti, kas informējusi par iespējamiem pārkāpumiem, izņemot, ja persona tam ir piekritusi vai iesniegumu vienlaikus ir adresējusi, piemēram, pasūtītājam, par kura amatpersonu vai darbinieku rīcību tā ziņojusi.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21–166.25 pants

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

 

 

UZ AUGŠU