izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

STATISTIKA

Iepirkumu uzraudzības birojs kā oficiālās statistikas sagatavotājs par iepirkumiem Latvijā sadaļā „Statistika” nodrošina informāciju par oficiālās statistikas veidlapu un aktuālajiem publikāciju rādītājiem, kā arī sniedz statistikas lietotājiem noderīgu informāciju.

Sadaļā „Oficiālās statistikas veidlapu rādītāji” Jūs varat iepazīties ar pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegto oficiālo statistikas veidlapu apkopojumiem par 2017. gadā veiktajiem iepirkumiem atbilstoši Ministru kabineta  Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.102 „Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību” apstiprinātām veidlapām. Tie ir ikgadējie oficiālo statistikas veidlapu apkopojumi par iepirkumiem, kuriem tiek piemērots Publisko iepirkumu likums, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums un Publiskās un privātās partnerības likums.

Tāpat ir pieejama Eiropas Komisijai iesniegtā statistikas informācija atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām.

Sadaļā „Aktuālie publikāciju rādītāji” Jūs varat iepazīties ar aktuālo informāciju par paziņojumu publikācijās norādīto datu apkopojumu ceturkšņa un gada griezumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Sadaļā „Informācija statistikas lietotājiem” publicē gan ikgadējo oficiālo statistikas veidlapu laicīgi iesniegušo iestāžu un uzņēmumu sarakstu, gan apkopoto statistikas datu publicēšanas periodiskumu un to termiņus, kuri iekļauti datu publicēšanas kalendārā, infografikas, kā arī svarīgākos Iepirkumu uzraudzības biroja noteiktos mērķus statistikas jomā.

Sadaļā „Iesniegt statistiku” Jūs varat iepazīties ar informāciju par to, vai iestādei ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskati un kā to izdarīt.

Sadaļā „Metadati” Jūs varat iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēto statistikas datu metadatiem.

UZ AUGŠU