izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

TRAUKSMES CELŠANA PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likuma 3.panta pirmās daļas 13.punktā ir nostiprinātas trauksmes cēlēja tiesības celt trauksmi par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, attiecīgi Iepirkumu uzraudzības birojā ir izveidota trauksmes celšanas sistēma.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:

1) nosūtot pa pastu uz adresi Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010;

2) iesniedzot klātienē Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Elektroniski:

1) portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu "Iesniegums iestādei";

2) portālā www.trauksmescelejs.lv tiešsaistes formā, aizpildot veidlapu;

3) nosūtot uz e-pastu parkapumi@iub.gov.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu)*.

Mutvārdos: 

Ierodoties klātienē Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

*Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez droša elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss (t.sk. trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas) iesniedzējam piešķirts netiks.

 

Statistika par Trauksmes cēlēju ziņojumiem valstī laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 31. decembrim. 

Statistika atspoguļo iesniegumu skaitu, kas noformēti kā trauksmes cēlēju ziņojumi un adresēti kompetentajām iestādēm, izmantojot ārējo trauksmes celšanas mehānismu.

 

Kontaktpersonas

Ieva Mortukāne, Administratīvo sodu departamenta direktores vietniece, Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja, tel. 66047597, e-pasts: Ieva.Mortukane@iub.gov.lv

Ievas Mortukānes prombūtnes laikā - Dace Ozola, Administratīvo sodu departamenta direktore, tel. 67323156, e-pasts: Dace.Ozola@iub.gov.lv

 

Ienāc vietnē http://trauksmescelejs.lv un atrodi atbildes uz visiem ar Trauksmes celšanu saistītajiem jautājumiem - sākot no "Kas ir trauksmes cēlējs?" līdz "Kādas aizsardzības garantijas trauksmes cēlējiem paredz jaunais likums?"

 

 

UZ AUGŠU