Informācija

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina par kritērijiem, kas jāņem vērā, apsverot sarunu procedūru, pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem.