izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Grozījumi publisko iepirkumu likumvidē

2019.gada 5.decembrī Saeima pieņēmusi grozījumus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, ar kuriem administratīvās atbildības regulējums publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā tiek iestrādāts nozares normatīvajos aktos.

Grozījumi likumos attiecībā uz administratīvo atbildību stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos – 2020.gada 1.jūlijā.  

Papildus Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā papildināts regulējums, iekļaujot iepirkuma dokumentu definīciju, kā arī interešu konflikta ierobežojumus attiecinot uz iepirkuma dokumentu sagatavotāju. Šie grozījumi stājas spēkā ar 2019.gada 31.decembri.

Tāpat Publiskās un privātās partnerības likuma 8.pants papildināts ar Iepirkumu uzraudzības biroja tiesībām pieprasīt un bez maksas saņemt pilnu informāciju par jebkuru publisko un privāto partnerību, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību un noslēgto līgumu. Minētā norma stājas spēkā 2019.gada 31.decembrī.

Saites:

 

UZ AUGŠU