Informācija

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicēti Zemkopības ministrijas atjaunotie vietējo augļu, ogu un dārzeņu sezonālie kalendāri atbilstoši produktu pieejamībai tirgū. 

Kalendārā norādīto infomāciju ņem vērā pārtikas produku piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, ja uz tiem attiecina Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" nosacījumus.