Informācija

Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – IUB), kā Publikāciju vadības sistēmas (turpmāk – PVS), turētājam ir pienākums atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma 10. panta otrajai daļai reizi gadā veikt PVS reģistrēto lietotāju saraksta aktualizāciju.

Šogad aktualizācija norisināsies no 16. janvāra līdz 29. janvārim. Iestādes aktualizāciju var veikt tikai iestādes administrators, tāpēc gadījumā, ja administrators ir mainījies, aicinām veikt administratora informācijas maiņu, nosūtot iesniegumu par administratora maiņu uz atbalsts@iub.gov.lv vai IUB oficiālo e-adresi. Iestādēm, kuras nebūs aktualizējušās noteiktajā laika periodā, tiks liegta pieeja PVS.

Pamācību par lietotāju aktualizācijas veikšanu aicinām skatīt šajā pamācībā.

Aktualizējot iestādi, aicinām arī pārbaudīt, vai iestādes informācija ir pareiza, piemēram, nosaukums, reģistrācijas numurs (tam jāsastāv no 11 cipariem), adrese, elektroniskā pasta adrese un pircēja profila adrese. Ja nepieciešams, precizējiet datus PVS vai nosūtiet iesniegumu par iestādes informācijas labojumiem uz atbalsts@iub.gov.lv vai IUB oficiālo e-adresi.