Jaunumi Sadarbība

Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Drebeiniece un Kontroles departamenta direktore Evija Rubene Ukrainas pārstāvjiem sniedza ieskatu Iepirkumu uzraudzības biroja darbībā, kā arī atbildēja uz delegācijas pārstāvju jautājumiem.

Pieredzes apmaiņas vizīte norisinājās 12. jūnijā un tika organizēta ES finansētā projekta EU4PFM ietvaros. Projekta mērķis ir palīdzēt Ukrainai uzlabot publisko finanšu pārvaldību (Public Finance Management/PFM), ietver četras galvenās komponentes, no kurām viena ir publiskais iepirkums.

Vizītē piedalījās pārstāvji no vairākām Ukrainas iestādēm: Ukrainas Ekonomikas Ministrijas, kas izstrādā iepirkumu politiku valstī, Ukrainas Konkurences Padomes (Anti-Monopoly Committee of Ukraine), kas ir pirmās instances publiskā iepirkuma lēmumu pārsūdzības iestāde, Ukrainas Valsts Kontroles (Accounting Chamber of Ukraine), kas ir augstākā revīzijas iestāde valstī, Ukrainas Valsts Audita Dienesta (State Audit Service of Ukraine), kas veic iepirkumu pēcpārbaudes.

Ukrainas pārstāvji vizītes laikā apmeklēja arī Valsts kanceleju, Latvijas Republikas Valsts kontroli, kā arī Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Pieredzes apmaiņas vizītes veicina zināšanu, labās prakses un pieredzes apmaiņu.

Slaids par funkcijām

IUB Kontroles departamenta direktore Evija Rubene (no kreisās puses) un Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Drebeiniece. 

Vizītes viesi