Skaidrojumi

Publiskajos iepirkumos ir svarīgi veicināt un nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu. Starptautiskā projekta FLOW ietvaros Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi risku vadības rīku “Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – Rīki atbildīgiem uzņēmumiem” darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības novēršanai uzņēmumos un piegādes ķēdēs.

Publikācijā tiek sniegta informācija par riskiem, kas saistīti ar darbaspēka ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību, un to, kā efektīvi izvairīties no iesaistīšanās šādos scenārijos. Pieci praktiski piemērojami rīki nodrošina konkrētus pasākumus, lai pārraudzītu un kontrolētu sarežģītos piegādes ķēdes tīklus, jo īpaši vietējā, valsts un Eiropas mēroga kontekstā. Šie pasākumi ietver riska novērtējumu, stratēģijas pret cilvēku tirdzniecību izstrādi, līgumpartneru pārbaudi, īpašu līguma nosacījumu iekļaušanu un darba vietas novērtējumu organizēšanu, lai novērstu darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības riskus.

FLOW projekta ietvaros izstrādātie materiāli – risku vadības rīks “Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – Rīki atbildīgiem uzņēmumiem”, to papildinošā “Tiesiskā ietvara rokasgrāmata” (tikai angļu valodā) un analītiskais rīks “Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli” pieejami interneta vietnē www.cilvektirdznieciba.lv projekta FLOW sadaļā.