Informācija Statistika

2022. gada nogalē Iepirkumu uzraudzības birojs veica ikgadējo statistikas lietotāju aptauju, lai novērtētu pieejamās statistikas lietderību un kvalitāti.
Pateicamies visiem respondentiem par iesaisti un izteikto viedokli!
Minētās aptaujas rezultātu apkopojums Infografika.(Infografikas apraksts)

Rezultāti